Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3565 | รายที่ 3566 | รายที่ 3567 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3566 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ ว่างงาน อำเภอ/เขตทุ่งครู จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประวัติเสี่ยง ไม่มีโรคประจำตัว วันที่ 20 ก.ค.64 เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
01 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลต.หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
27 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.อินทรารัตน์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์กักตัวรพ.สต.หนองสรวง จังหวัดกาฬสินธุ์
02 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น