Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3751 | รายที่ 3752 | รายที่ 3755 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3752 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตบางประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 26/07/2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไต ความดันโลหิตสูง ไขมัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
02 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ราชธานีโรจนะ
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์แรกรับตำบลสมสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
03 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น