Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3784 | รายที่ 3785 | รายที่ 3786 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3785 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 28/07/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องเสีย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นพนักงานคาร์แครทุกวันต้องสัมผัสใกล้ชิดกับคนหลายคน สวมหน้ากากบางเวลา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
31 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
01 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ โรงแรมกิ่งหอม จังหวัดกาฬสินธุ์
03 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น