Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3968 | รายที่ 3975 | รายที่ 3976 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3975 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประวัติเสี่ยง ไม่มีโรคประจำตัว วันที่ 19 กค 64 เริ่มมีอาการไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ไม่มีประวัติรับวัคซีน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
27 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
26 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ สาถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม.
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์กักตัววัดโสกเสน่หา ต.โคกเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์
04 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น