Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4250 | รายที่ 4251 | รายที่ 4253 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 4251 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 57 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ ค้าขายของชำ อำเภอ/เขตพานทอง จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 29/07/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ และหายใจลำบาก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยประกอบอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมาก
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
04 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
03 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ออคซิแคร์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยต.ม่วงนา จังหวัดกาฬสินธุ์
05 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น