Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4553 | รายที่ 4556 | รายที่ 4557 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4556 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-29 กรกฎาคม 2564 06.00 น. ไปดูแลนาข้าวที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
24-29 กรกฎาคม 2564 07.00 น. แวะไปเล่นบ้านบิดามารดาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลกมลาไสย พูดคุยประมาณ 30 นาที
30 กรกฎาคม 2564 07.00 น. เดินทางร่วมกับลูกชาย โดยรถยนต์ส่วนตัว ไปรับลูกสาว ที่หอพัก จังหวัดมหาสารคาม
30 กรกฎาคม 2564 09.15 น แวะพาลูกสาวไปเล่นกับตายาย ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลกมลาไสย พูดคุยประมาณ 20 นาที
31 กรกฎาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
1สิงหาคม 2564 06.00 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน สวมใส่แมสตลอดเวลา ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที
2สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วย เริ่มมีอาการ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
3สิงหาคม 2564 16.20 น. ไปซื้อยาที่ร้านขายยา แห่งหนึ่ง ที่อำเภอกมลาไสย และแวะซื้ออาหารที่ตลาดเย็น ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที (สวมใส่แมสตลอดเวลา)
4สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน นอนพักที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
5สิงหาคม 2564 09.00 น. ไปพบแพทย์ที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจาก มีอาการเจ็บคอ และไอมากขึ้น
6 สิงหาคม 2564 13.00 แพทย์นัดเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ที่ รพ. กมลาไสย
7 สิงหาคม 2564 10.20 น. รับทราบผล การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ว่า พบเชื้อโควิด-19
7 สิงหาคม 2564 12.30 เข้ารับการตรวจยืนยัน หาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ. กมลาไสย เข้ารับการรักษา ( Admit )
8 สิงหาคม 2564 09.30น. รับทราบผลตรวจยืนยัน ว่าพบ เชื้อโควิด-19 / รักษาตัวที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น