Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4556 | รายที่ 4557 | รายที่ 4558 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4557 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-26 กรกฎาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่ในบ้าน เล่นเกมส์ในห้อง อาการปกติ มีสมาชิกร่วมบ้าน 4 คน(คุณตา, แม่, น้องชาย)
27-30 กรกฎาคม 2564 09.00น. ผู้ป่วยไปบ้านเพื่อน และอยู่บ้านเพื่อนตลอดทั้งวัน (เพื่อนเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3663)
31 กรกฎาคม 2564 09.00น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านโดยเพื่อนเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3663 ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่บ้าน
31 กรกฎาคม 2564 18.00น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากเพื่อนเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3663 ว่าคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19
31 กรกฎาคม 2564 20.00 -21.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้เจ็บคอมีน้ำมูก
1-2 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน
3 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน แยกไปบ้านอีกหลัง คนเดียว
5 สิงหาคม 2564 10.00น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19
6 สิงหาคม 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย แบบรู้ผลเร็ว
7 สิงหาคม 2564 09.00น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่าพบเชื้อให้เตรียมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย
7 สิงหาคม 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย และเข้านอนรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย (Admit)
8 สิงหาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 (SAR-CoV2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น