Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4557 | รายที่ 4558 | รายที่ 4559 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4558 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ครูอัตราจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กรกฏาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
24-26 กรกฏาคม 2564 17.00 น. ไปทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน ดูแลนาข้าว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
27 กรกฏาคม 2564 17.00 น. ขี่รถจักรยานยนต์ ไปกดเงินที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารแห่งหนึ่ง สาขากมลาไสย ใช้เวลา ประมาณ 3 นาที (สวมแมสตลอดเวลา)
27 กรกฏาคม 2564 17.30 น. แวะซื้ออาหารที่ตลาดเย็นกมลาไสย ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที (สวมแมสตลอดเวลา)
28-29 กรกฏาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
30 กรกฏาคม 2564 09.00 น. นำใบงานบทเรียนออนไลน์ไปแจกนักเรียนภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 คน โดยแต่ละคน ใช้เวลาประมาณ 3 นาที อธิบายใบงานให้กับนักเรียน (สวมใส่แมสตลอดเวลา )
30 กรกฏาคม 2564 13.00 น. แวะไปบ้านเพื่อนร่วมงาน ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
31 กรกฏาคม 2564 09.00 น. ไปเก็บใบงานบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 คน (สวมใส่แมสตลอดเวลา )
1 สิงหาคม 2564 00.30 น. เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
2 สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญที่วัดป่าโนนไผ่ล้อม และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ จำนวน 3 คน
3 สิงหาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนบิดามารดา ที่วัดศิลาลักษณ์ดอนยูง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
4 สิงหาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยไปบ้านอสม. เพื่อปรึกษาขอเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19
5 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
ุ6 สิงหาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่า พบเชื้อ
7 สิงหาคม 2564 12.30 เข้ารับการตรวจยืนยัน หาเชื้อโควิด-19และ (Admit ) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
8 สิงหาคม 2564 08.00 น ทราบผลการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19 ว่า พบเชื้อ และรักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น