Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4578 | รายที่ 4579 | รายที่ 4580 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4579 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-3 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยร่วมบ้านกับ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4451 และรายที่ 4452 จังหวัดกาฬสินธุ์) ซึ่งผู้ป่วยยืนยันได้ใช้บ้านตนเองในหมู่ที่ 15 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ เป็นสถานที่กักตัว
4 สิงหาคม 2564 09.00 น. นั่งกินข้าวร่วมวงกับ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4451 และรายที่ 4452 จังหวัดกาฬสินธุ์) ในบ้านพัก ณ หมู่ที่ 15 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ โดยมีผู้นั่งร่วมวงกินข้าวร่วมกัน จำนวน 3 คน
5 สิงหาคม 2564 01.00-03.00 น. เดินทางไปนอนที่บ้านเพื่อน (กระท่อมกลางทุ่งนา) ในหมู่ที่ 11 บ.สองห้อง ต.ร่องคำ มีผู้อาศัยร่วมบ้านด้วยกัน จำนวน 4 คน
5 สิงหาคม 2564 เช้า-11.00 น. พักอาศัยที่บ้านเพื่อน (กระท่อมกลางทุ่งนา) หมู่ที่ 11 บ้านสองห้อง ตำบลร่องคำ (ไม่ได้ออกไปไหน)
5 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางกลับเข้ามาบ้านตนเองในหมู่ที่ 4 ตำบลสามัคคี โดยพักอาศัยอยู่กับยาย จำนวน 2 คน
6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ในบ้านพักหมู่ที่ 4 บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 สิงหาคม 2564 19.00 น. ออกไปทำธุระบ้านญาติ (ยาย) ในหมู่ที่ 4 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
7 สิงหาคม 2564 เช้า-11.50 น. นอนพักอยู่บ้านตนเองในหมู่ที่ 4 บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี (ไม่ได้ออกไปไหน)
7 สิงหาคม 2564 11.50 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผล Positive
7 สิงหาคม 2564 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ
7 สิงหาคม 2564 15.00 น. เข้าพักในสถานที่กักกันตัว Community Isolation (CI) อำเภอร่องคำ
8 สิงหาคม 2564 13.00 น. โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น