Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4665 | รายที่ 4666 | รายที่ 4667 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4666 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 กรกฏาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เลี้ยงลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่4559 ) ที่บ้าน หมู่ 17 ตำบลกมลาไสย โดยมีสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 3 คน
26 กรกฏาคม 2564 17.00 น. เพื่อนสนิท (ผู้ป่วยยืนยันรายที่2565 ) มาหาที่บ้าน และพูดคุยกับตนเอง สามี และ ลูกสาว
26 กรกฏาคม 2564 18.00 น. เพื่อนสนิท (ผู้ป่วยยืนยันรายที่2565 ) รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วย และ สามี ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
27 กรกฏาคม 2564 17.00 น. เพื่อนสนิท (ผู้ป่วยยืนยันรายที่2565 ) มาหาที่บ้าน และพูดคุยกับตนเอง และ หยอกล้อลูกสาว ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
28 กรกฏาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยทราบผลตรวจหาเชื้อโควิดของเพื่อนสนิท (ผู้ป่วยยืนยันรายที่2565 ) ว่า พบเชื้อ
29 กรกฏาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว พร้อมกับ สามี และลูกสาว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
30กรกฏาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว ไม่พบเชื้อ
31กรกฏาคม-4 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านกับลูกสาว ไม่ได้เดินทางไปไหน
5 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว พร้อมกับ สามี และลูกสาว รอบที่2 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
6 สิงหาคม 2564 10.00 น. ทราบผล ตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว ว่า ลูกสาว พบเชื้อโควิด-19
7สิงหาคม 2564 12.30น. พาลูกสาวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย (Admit)
8สิงหาคม 2564 13.00 น. แพทย์ให้เข้าตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำ เนื่องจาก ผู้ป่วยมีอาการไอ มีน้ำมูก
9สิงหาคม 2564 13.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่าพบเชื้อ (SAR-CoV2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น