Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4672 | รายที่ 4673 | รายที่ 4674 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4673 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 ก.ค. 2564 08.30-11.30 น. หลานชายผู้ป่วยยืนยันไปเล่นที่บ้านญาติผู้ป่วยยืนยันตรวจพบเชื้อโควิด-19
16-30 ก.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน (อยู่ด้วยกัน 6 คน)
31 ก.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
31 ก.ค. 2564 08.00 น. หลานชายมีไข้ ไอ น้ำมูกใส ถ่ายเหลว ซื้อยากินเองที่บ้าน
1 ส.ค. 2564 08.00-09.30 น. เดินไปเล่นที่บ้านเพื่อนข้างๆบ้าน หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
2 ส.ค. 2564 09.00-09.30 น. เดินไปเล่นที่บ้านเพื่อนข้างๆบ้าน หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
3-4 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
5 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก เนื่องจากหลานชายตรวจพบเชื้อโควิด-19
6 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ติดตามตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท ผลปกติ
7 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ กินยาเองที่บ้าน
8 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก
8 ส.ค. 2564 09.00-10.00 น. ติดตามตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท
9 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก
9 ส.ค. 2564 14.00 น. แจ้งผลตรวจพบเชื้อเชื้อโควิด-19
10 ส.ค. 2564 08.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น