Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4811 | รายที่ 4812 | รายที่ 4813 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4812 นามน

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-28 กรกฎาคม 2564 07.00 - 10.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ กับภรรยา (รายที่ 4827)
25-28 กรกฎาคม 2564 10.00 - 10.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปที่บ้านแม่ยาย (แม่ของภรรยา) โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนตัว เดินทางไป 2 คน
25-28 กรกฎาคม 2564 10.30 - 17.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านของภรรยา อยู่หมู่ที่ 11 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ โดยที่บ้านของภรรยา มีผู้อาศัยอยู่ 5 คน หนึ่งในนั้นมีพี่ชายของภรรยา ซึ่งเป็นอยู่ป่วยติดเตียง และมีบางครั้งที่ผู้ป่วยออกไปทุ่งนา
25-28 กรกฎาคม 2564 17.00 - 17.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางกลับบ้าน โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนตัว
29-30 กรกฎาคม 2564 03.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา อยู่ที่บ้านของตนเองเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการออกค้าขาย (ร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่)
29-30 กรกฎาคม 2564 09.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยและภรรยาเร่ขายอาหาร ตามเส้นทางและมาจอดขายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนามน ในช่วงเวลา 10-14.00 น.
29-30 กรกฎาคม 2564 14.00 - 14.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางกลับบ้านพัก และเก็บอุปกรณ์ลงจากรถเร่ เพื่อเตรียมเดินทางไปที่บ้านแม่ยาย
29-30 กรกฎาคม 2564 14.30 - 17.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปที่บ้านแม่ยาย เพื่อให้ภรรยาได้ดูแลครอบครัว และผู้ป่วยก็ออกไปทุ่งนา คนเดียว
29-30 กรกฎาคม 2564 17.00 - 17.30 น. ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางกลับบ้าน หมู่ที่ 10 ต.นามน
29-30 กรกฎาคม 2564 18.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางไปซื้อของที่ตลาดสด อ.นามน โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อเตรียมของขายในวันถัดไป
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 07.00 - 10.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ กับภรรยา (รายที่ 4827)
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 10.00 - 10.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปที่บ้านแม่ยาย (แม่ของภรรยา) โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนตัว เดินทางไป 2 คน
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 10.30 - 17.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านของภรรยา และดูแลพี่ชายของภรรยา ที่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีบางครั้งที่ผู้ป่วยออกไปทุ่งนา
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 17.00 - 17.30 น. ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางกลับบ้าน โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนตัว
2-6 สิงหาคม 2564 03.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา อยู่ที่บ้านของตนเองเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการออกค้าขาย (ร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่)
2-6 สิงหาคม 2564 09.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยและภรรยาเร่ขายอาหาร ตามเส้นทางและมาจอดขายที่หน้าโรงพยาบาลนามน ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น.
2-6 สิงหาคม 2564 14.00 - 14.30 น. เมื่อขายของเสร็จ ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางกลับบ้าน และเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปที่บ้านแม่ยาย
2-6 สิงหาคม 2564 14.30 - 17.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปที่บ้านแม่ยาย และดูแลบุคคลในบ้าน
2-6 สิงหาคม 2564 17.00 - 17.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางกลับบ้านพักตนเองที่ หมู่ 10 ต.นามน และเตรียมตัวเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาดสด อ.นามน
2-6 สิงหาคม 2564 18.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปซื้อของที่ตลาดสด อ.นามน โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อเตรียมของขายในวันถัดไป โดยผู้ป่วยและภรรยาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7-8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปที่บ้านแม่ยาย และอยู่ที่บ้านแม่ยายจนถึงเวลา 17.00 น.
7-8 สิงหาคม 2564 17.00 - 17.30 น. ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางกลับบ้านพักตนเองที่ หมู่ 10 ต.นามน
9 สิงหาคม 2564 07.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา ขายของอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนามน
9 สิงหาคม 2564 13.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยและภรรยา ได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่โรงพยาบาลนามน เนื่องจากร้านค้าที่อยู่ข้างๆ ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ซึ่งผลตรวจ ATK เป็นผล Positive จึงเดินทางกลับบ้านพักเพื่อเตรียมเข้ามาอยู่ที่ CI อำเภอนามน
9 สิงหาคม 2564 12.00 น. เป็นต้นไป ผลตรวจจาก โรงพยาบาลยางตลาด พบว่า ผลตรวจ RT-PCR เป็น Detect ตรวจพบเชื้อ SAR-CoV2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น