Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4815 | รายที่ 4817 | รายที่ 4818 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 4817 นามน

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอนามน ประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้าง อำเภอ/เขตจักรวรรดิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 07/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง อาศัยอยู่และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด คือ กรุงเทพมหานคร
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
09 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว CI อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น