Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4829 | รายที่ 4851 | รายที่ 4852 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 4851 สหัสขันธ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 8 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสหัสขันธ์ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 26/07/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวเดียวกัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
26 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว HQ จังหวัดกาฬสินธุ์
27 กรกฎาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น