Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4983 | รายที่ 4984 | รายที่ 4985 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4984 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ ขับรถรับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 สิงหาคม 2564 07.00 น. -ขับรถตู้รับของฝากจากหมู่บ้านเพื่อไปส่งที่ กทม
7 สิงหาคม 2564 16.00 น. -ถึง กทม พักรับประทานอาหารเย็น
7 สิงหาคม 2564 21.00 น. -นอนพักผ่อนในรถตู้ที่ปั๊มน้ำมัน
8 สิงหาคม 2564 06.00 น. -ตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัวที่ปั๊มน้ำมันขับรถไปรับผู้โดยสารกลับบ้านที่ อ.ร่องคำ
8 สิงหาคม 2564 14.00 - 23.00 น. -ออกเดินทางจาก กทม ถึงภูมิลำเนาอำเภอร่องคำ นอนพักผ่อนที่บ้าน โดยแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว (พักคนเดียว)
9 สิงหาคม 2564 09.30 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ที่ โรงพยาบาลร่องคำ
9 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เดินทางกลับบ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
10 สิงหาคม 2564 07.00-16.00 น. -ขับรถตู้ไปรับผู้โดยสารไปส่งที่ ตลาดบางซื่อ กทม
10สิงหาคม 2564 19.30 น. -นอนพักกับลูกชายที่อพาร์ทเม้นท์ของลูกที่ กทม
11 สิงหาคม 2564 07.00-19.00 น. -เดินทางกลับภูมิลำเนา อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564 19.00 น. -นอนพักผ่อนที่บ้าน โดยแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว (พักคนเดียว)
12 สิงหาคม 2564 13.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ แจ้งผลการตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น