Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4991 | รายที่ 4992 | รายที่ 4993 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4992 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 08.30 - 11.00 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ เนื่องจากหลานสาวเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2556))
10 สิงหาคม 2564 11.00 น. -กักตัวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
11 สิงหาคม 2564 06.30 - 08.00 น. ไปถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดสว่างใต้ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
11 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กลับบ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
12 สิงหาคม 2564 06.30 - 08.00 น. ไปถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดสว่างใต้ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
12 สิงหาคม 2564 08.00 น. -กลับบ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
12 สิงหาคม 2564 14.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 สิงหาคม 2564 15.00 o. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น