Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4992 | รายที่ 4993 | รายที่ 4994 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4993 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2564 19.30 - 20.00 น. -ซื้อน้ำหวานไปส่งเพื่อนที่บ้าน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2556 จ.กาฬสินธุ์)
29 กรกฎาคม 2564 09.00 น. -ไปส่งอาหารเพื่อนที่บ้าน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2556 จ.กาฬสินธุ์)
30 กรกฎาคม 2564 10.00 น. ทราบข่าวว่าเพื่อนมีอาการไข้และไปรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ โรงพยาบาลร่องคำ
30 กรกฎาคม 2564 10.30 น. กักตัวที่บ้าน เพื่อรอฟังผลการตรวจของเพื่อน
1สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน และทราบผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 ของเพื่อน ว่า พบเชื้อ
2 สิงหาคม 2564 09.00 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ โรงพยาบาลร่องคำ
2 สิงหาคม 2564 10.00 น. -กลับบ้านไปกักตัวต่อ
3 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
4 สิงหาคม 2564 13.30 น. อสม โทรแจ้งผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19 และนัดให้เข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้ง อีก 1 สัปดาห์
5 - 8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 สิงหาคม 2564 09.00น. -เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ โรงพยาบาลร่องคำ
9 สิงหาคม 2564 10.00 น. กักตัวที่บ้าน
12 สิงหาคม 2564 15.30 น. โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น