Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 4993 | รายที่ 4994 | รายที่ 4995 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 4994 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 กรกฎาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ปกครองรับกลับจากโรงเรียน อยู่บ้าน เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 กรกฎาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -สมัครเรียนพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนแจ้งให้นำผลตรวจโควิดมายื่นก่อนมาเข้าเรียน
17 ก.ค.-8ส.ค.2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
9 สิงหาคม 2564 09.00 น. -เดินทางจากบ้านพัก โดยรถยนต์ส่วนตัว ไปเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก ณ โรงพยาบาลร่องคำ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียน
9 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เดินทางกลับบ้านพัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
10 สิงหาคม 2564 13.30 น. -โรงพยาบาลร่องคำรายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 สิงหาคม 2564 09.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น