Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5091 | รายที่ 5092 | รายที่ 5093 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5092 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ถ่ายเหลว 2 ครั้ง
โรคประจำตัว : โรคเก๊าท์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 กรกฎาคม 2564 08.30 - 11.30 น. หลานชายไปเล่นที่บ้านญาติ(ผู้ป่วยยืนยันตรวจพบเชื้อโควิด-19)
16-30 กรกฎาคม 2564 08.30 - 11.30 น. กักตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากหลานชายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (อยู่ด้วยกัน 6 คน)
31 กรกฎาคม 2564 08.00 น. กักตัวอยู่ที่บ้าน (อยู่ด้วยกัน 6 คน),หลานชายคนโตเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูกใส ถ่ายเหลว ซื้อยากินเองที่บ้าน
1 สิงหาคม 2564 05.00 น. ไปทิ้งขยะที่บ่อขยะ ไม่ได้แวะที่ไหน แล้วกลับบ้าน (ใส่หน้ากากตลอด)
2 สิงหาคม 2564 08.00-12.00 น. ไปทุ่งนา ไม่ได้แวะที่ไหน แล้วกลับบ้าน (ใส่หน้ากากตลอด)
3 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
4 สิงหาคม 2564 05.00 น. ไปทิ้งขยะที่บ่อขยะ ไม่ได้แวะที่ไหน แล้วกลับบ้าน (ใส่หน้ากากตลอด)
5 สิงหาคม 2564 09.00-11.00 น. กักตัวอยู่บ้านพัก เนื่องจากหลานชายตรวจพบเชื้อโควิด-19
5 สิงหาคม 2564 14.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโทติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวทั้ง 5 คน ผลปกติ
6-7 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก
7 สิงหาคม 2564 20.00 น. ภรรยาเริ่มมีไข้ ไอ กินยาเองที่บ้าน
8 สิงหาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลติดตามภรรยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
9-10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านพัก
11 สิงหาคม 2564 09.00-11.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโทติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวทั้ง 4 คน
12 สิงหาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น