Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5208 | รายที่ 5209 | รายที่ 5213 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5209 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 กรกฎาคม 2564 08.30-12.00 ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด– 19 รายที่1383) ผลการตรวจ “ไม่พบเชื้อ”
26 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ปกครองของผู้ป่วยเปิดร้านขายของชำทุกวัน (ผู้ป่วยเป็นหลานเจ้าของร้าน) ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน อยู่บ้านตลอด
4 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ผลการตรวจ “ไม่พบเชื้อโควิด-19”
5 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่กับผู้ปกครอง ขายของที่ร้านของชำทุกวัน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่กับผู้ปกครอง ขายของที่ร้านของชำทุกวัน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน ผู้ปกครองตรวจ พบเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยรายที่ 4211(ยายของผู้ป่วย)
7-10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
11 สิงหาคม 2564 08.30-11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด –19 รายที่ 4211)
12 สิงหาคม 2564 08.30 - 19.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ไหน รพ.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 คนในครอบครัวมีผู้สัมผัสทั้งหมด 2 คน และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น