Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5257 | รายที่ 5258 | รายที่ 5259 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5258 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 สิงหาคม 2564 11.00 - 15.00 น. -ร่วมพูดคุยใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4451 และรายที่ 4452 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่สวมหน้ากากอนามัย))
4 สิงหาคม 2564 15.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ม.7 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
5-8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
9 สิงหาคม 2564 เช้า - 11.00 น. -พักอาศัยอยู่บ้าน (ไม่ได้ออกไปไหน)
9 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK (รอบที่ 1) ผล Negative
9 สิงหาคม 2564 11.30 o. -กลับบ้านกักตัว
10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้าน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตัวเอง (ไม่มีไข้ อาการปกติ)
10 สิงหาคม 2564 22.00 น. -เริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ เช็ดตัว กินยา นอนพักผ่อน
11 สิงหาคม 2564 เช้า - 13.30 น. -กักตัวที่บ้าน มีอาการอ่อนเพลีย นอนพักผ่อน
11 สิงหาคม 2564 13.30 น. -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลร่องคำ และเข้าพักในสถานที่กักกันตัว CI อ.ร่องคำ
12 สิงหาคม 2564 14.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 สิงหาคม 2564 14.30 น. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น