Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5259 | รายที่ 5260 | รายที่ 5261 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5260 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 สิงหาคม 2564 19.00 น. -ร่วมพูดคุยใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4579 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2 คน)
7 สิงหาคม 2564 11.30 น. -เดินทางจากบ้านพัก เพื่อพาผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4579 จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจ ATK ที่ศูนย์แรกรับ ต.สามัคคี ผล Positive
7 สิงหาคม 2564 12.00 น. -เดินทางพาผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4579 จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรวจคัดกรองCovid-19 ณ รพ.ร่องคำ โดยนั่งรถกระบะมากับผู้ป่วยยืนยัน (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
7 สิงหาคม 2564 16.00 น. -นั่งรถกระบะหลังไปส่งผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4579 เข้าศูนย์พักคอย อ.ร่องคำ และเดินทางกลับบ้าน
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้าน ม.4 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ อสม.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อาการปกติ
8 สิงหาคม 2564 19.00 น. -เริ่มมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ปวดศีรษะ
9 สิงหาคม 2564 10.00 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองCovid-19ด้วยชุดตรวจ ATK ณ ศูนย์แรกรับ ต.สามัคคี ผล Positive
9 สิงหาคม 2564 10.30น. -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ
9 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เข้าพักในสถานที่กักกันตัว Community Isolation (CI) อ.ร่องคำ เพื่อรอผล
12 สิงหาคม 2564 10.30 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 สิงหาคม 2564 11.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น