Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5547 | รายที่ 5548 | รายที่ 5549 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 5548 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 46 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ รับจ้างเย็บผ้า อำเภอ/เขตราษบูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 07/08/2564
ด้วยอาการ : น้ำมูกใส ไอ ปวดศรีษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง มีผู้ป่วยยืนติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในที่พักอาศัย อพาร์ทเม้นห้องข้างๆติดกับห้องที่อาศัย 5 ห้องเรียงติดกัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
10 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Local Quarantine (โรงแรมกิ่งหอม อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์) จังหวัดกาฬสินธุ์
16 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น