Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5588 | รายที่ 5589 | รายที่ 5590 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 5589 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 32 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ พนักงานโรงงาน อำเภอ/เขตบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 08/08/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
03 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
08 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์11อินเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
12 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น