Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5589 | รายที่ 5590 | รายที่ 5591 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 5590 สามชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ พนักงานโรงงาน อำเภอ/เขตตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 03/08/2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ตรวจ ATK ด้วยตนเองเมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 ผล Detected Line การผลิต เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด19 จำนวน 4 ราย ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
10 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
05 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ MIC Lab
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
10 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น