Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5610 | รายที่ 5611 | รายที่ 5613 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 5611 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 34 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ ลูกจ้างบริษัท อำเภอ/เขตคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 08/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : โรคหัวใจ
ประวัติเสี่ยง ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานในบริษัท
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
11 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 0 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
14 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์แรกรับ/พักคอย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น