Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5847 | รายที่ 5848 | รายที่ 5850 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5848 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 70 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เหนื่อย หายใจหอบ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ไม่มีประวัติรับวัคซีน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-14 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่กับลูกสาวที่บ้าน 2 คน ลูกเดินทางไปทำงานที่อำเภอท่าคันโททุกวัน (ไป-กลับ) และมีญาติแวะมาดูแลที่บ้านในช่วงกลางวัน
15 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -พักอาศัยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
15 สิงหาคม 2564 16.40 น. -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยอาการเหนื่อย ขับถ่ายไม่สะดวก ปัสสาวะไม่ออกแพทย์ได้ตรวจโรคและให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองกุงศรี และตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยวิธี antigen test kit ผลตรวจไม่พบเชื้อ
16 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
16 สิงหาคม 2564 14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ คลินิก ARI รพ.หนองกุงศรี
17 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ทางโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบเชื้อ COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น