Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5854 | รายที่ 5855 | รายที่ 5856 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5855 นาคู

เพศ ชาย อายุ 2 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการใดๆ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 สิงหาคม 2564 07.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
3 สิงหาคม 2564 11.00-14.00 น. เดินทางไปหาย่า(CF5857) ที่บ้านหินลาด หมู่9 ตำบลบ่อแก้ว พร้อมกับมารดา ด้วยรถจักรยานยนต์ (ไม่ได้สวมหน้ากาก)
3 สิงหาคม 2564 14.00-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
4 สิงหาคม 2564 17.00-18.00 น. ตาพาไปขับรถเล่นในหมู่บ้าน(ไม่ได้สวมหน้ากาก)
5-6 สิงหาคม 2564 11.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดา
5-6 สิงหาคม 2564 11.00 -14.00น. เดินทางไปหาย่า(CF5857) ที่บ้านหินลาด หมู่9 ตำบลบ่อแก้ว พร้อมกับมารดา ด้วยรถจักรยานยนต์ (ไม่ได้สวมหน้ากาก) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
5-6 สิงหาคม 2564 14.00-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดา
7 สิงหาคม 2564 10.00-11.30 น. ไปร้านทำผมที่บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว กับมารดา
7 สิงหาคม 2564 12.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับย่า(CF5857)
8-9 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
10 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 น. ไปร้านทำผมที่บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว กับมารดา
10 สิงหาคม 2564 12.00-15.30 น. เล่นกับเพื่อน ประมาณ 5-6 คน (ไม่ได้สวมหน้ากาก)
10 สิงหาคม 2564 16.00-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
11-13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
11-13 สิงหาคม 2564 17.00-18.00 น. ตาพาไปขับรถเล่นในหมู่บ้าน(ไม่ได้สวมหน้ากาก)
14 สิงหาคม 2564 10.00 ไปคลินิกพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอนาคูพร้อมกับมารดาและบิดา(CF5854)
15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน ร่วมกับมารดาและบิดา(CF5854)
16 สิงหาคม 2564 11.00 ได้รับแจ้งผลการตรวจ Antigen Test Kit หาเชื้อ COVID-19 ของบิดา(CF5854) ผล Positive
16 สิงหาคม 2564 12.00 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ผล Positive จึงเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
16 สิงหาคม 2564 12.30 เข้ารับการรักษาที่รพ.นาคู
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น