Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 5856 | รายที่ 5857 | รายที่ 5858 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 5857 นาคู

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู อาชีพ รับจ้าง/ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านสวนกลางทุ่ง บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้วร่วมกับสามี
5-6 สิงหาคม 2564 00.00-11.00 หลานชาย (CF5855)และลูกสะใภ้มาหา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ไม่ได้สวมหน้ากาก)
7 สิงหาคม 2564 12.00-13.00 หลานชาย (CF5855)และลูกสะใภ้มาหา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ไม่ได้สวมหน้ากาก)
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านสวนกลางทุ่ง บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้วร่วมกับสามี
9 สิงหาคม 2564 08.00-16.00 เดินทางไปในเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับสามี บุตรชาย(CF5854) และลูกสะใภ้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
9 สิงหาคม 2564 18.00 มีอาการปวดศีรษะ ไข้ จึงไปรับการรักษาที่คลินิกพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวอำเภอนาคู
10-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านสวนกลางทุ่ง บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้วร่วมกับสามี
16 สิงหาคม 2564 12.00 ได้รับแจ้งว่า บุตรชาย(CF5854) มีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผล Positive
16 สิงหาคม 2564 12.30 เดินทางพร้อมกับสามี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผล Positive
16 สิงหาคม 2564 13.00.00 น. ตรวจหาเชื้อCOVID-19 ด้วยวิธีการ RT PCR และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาคู ที่ตึกแยกผู้ป่วยที่มีผล ATK Positive
17 สิงหาคม 2564 11.00 ได้รับแจ้งผลยืนยัน พบเชื้อ COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น