Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6003 | รายที่ 6004 | รายที่ 6005 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6004 คำม่วง

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 47 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอคำม่วง ประกอบอาชีพ พนักงงานโรงงาน อำเภอ/เขตบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 01/07/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
17 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.จุฬารัตน์9
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น