Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6056 | รายที่ 6057 | รายที่ 6058 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6057 นาคู

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 สิงหาคม 2564 07.00น.-10.00น. พักอาศัยอยู่ที่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
3 สิงหาคม 2564 11.00น.-14.00น. เดินทางไปหาย่า(CF5857) ที่นา บ้านหินลาด หมู่9 พร้อมกับลูกชาย (CF5855)
3 สิงหาคม 2564 14.00น.-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่.5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พักอยู่แต่ในห้องกับสามี(CF5854) และลูกชาย(CF5855)
4 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับลูกชาย(CF5855)
5-6 สิงหาคม 2564 07.00น.-10.00น. พักอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
5-6 สิงหาคม 2564 11.00น.-14.00น.11.00น.-14.00น. พาลูกไปหาย่า(CF5857) ที่ทุ่งนา บ้านหินลาด หมู่9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับย่า(CF5857) ที่ทุ่งนา
5-6 สิงหาคม 2564 14.00น.-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับลูกชาย(CF5855)
7 สิงหาคม 2564 07.00น.-10.00น. พักอาศัยอยู่ที่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
7 สิงหาคม 2564 0.00น.-11.30น.10.00น.-11.30น. ไปทำผมที่ร้านณัชชา บ้านหินลาด หมู่9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
7 สิงหาคม 2564 12.00น.-13.30น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับย่า(CF5857) ที่ทุ่งนา
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน ม.5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสามี(CF5854)และลูกชาย(CF5855)
9 สิงหาคม 2564 08.00น.-16.00น. เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับ สามี(CF5854) แม่สามี(CF5857) และพ่อสามี เดินทางด้วยรถตู้
10 สิงหาคม 2564 10.00น.-11.30น. ไปทำผมที่ บ้านหินลาด หมู่9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
10 สิงหาคม 2564 12.00น.-15.30น. รับประทานอาหารกับเพื่อนบ้าน ประมาณ 10 คน บ้านหินลาด หมู่9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
10 สิงหาคม 2564 16.00น.-24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับลูกชาย(CF5855)
11-13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ม.5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับลูกชาย(CF5855)
14 สิงหาคม 2564 09.00-10.00 น.0-10.00 น. พาสามี(CF5854) ไปหาหมอที่คลินิกพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอนาคู
14 สิงหาคม 2564 10.30น-.24.00 น. พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสามี(CF5854)และลูกชาย(CF5855)
15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสามี(CF5854)และลูกชาย(CF5855)
16 สิงหาคม 2564 11.00น. ได้รับแจ้งผลการตรวจ Antigen Test Kit หาเชื้อ Covid-19 ของสามี(CF5854) ผลPositive
16 สิงหาคม 2564 12.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ผลPositive เข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT- PCR
16 สิงหาคม 2564 12.30น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.นาคู
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น