Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6073 | รายที่ 6074 | รายที่ 6075 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6074 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 28 ปี 9 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ พนักงานศูนย์การค้าสยามเซ็นต์เตอร์ กทม. อำเภอ/เขตเขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 14/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มาถึง รพ.กมลาไสย 18/8/64 เวลา 08.00 น. โดยรถมูลนิธิ ติดจากภรรยา นางละอองดาว พรมแก้ว ผู้ป่วยโควิดรักษาที่ จ.สุรินทร์
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
18 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น