Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6077 | รายที่ 6078 | รายที่ 6079 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6078 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-9 สิงหาคม 2564 16.00น. - 18.00 น. ขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับสามี ไปดูแลนาข้าวและรดน้ำผักที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน เป็นประจำ
10 สิงหาคม 2564 10.00 น. -10.45 น. เดินทางไปจ่ายค่างวดรถที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอกมลาไสย พร้อมกับสามี ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
10 สิงหาคม 2564 11.00 - 11.30 น. เดินทางไปซื้อของใช้ส่วนตัวที่่ร้านสะดวกซื้อ พร้อมกับสามี ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สวมใส่แมสตลอดเวลา
10 สิงหาคม 2564 16.00น. - 18.00 น. ขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับสามี ไปดูแลนาข้าวและรดน้ำผักที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
11 สิงหาคม 2564 07.00 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน สวมใส่แมสตลอดเวลา ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที
12-14 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ร่วมกับสามี และลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6081 ) ไม่ได้ไปไหน
15 สิงหาคม 2564 15.00 น. ทราบผลตรวจของหลานชาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) ว่า ติดเชื้อโควิด-19
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้านกับสามีและลูก ไม่ได้เดินทางไปไหน
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้านกับสามีและลูก ไม่ได้เดินทางไปไหน ลูกชายเริ่มมี (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6081 ) มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
17 สิงหาคม 2564 16.00 น. ทราบผลตรวจของลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6081 ) ว่า ติดเชื้อโควิด-19
17 สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดศรีษะ
18 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจ หาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ. กมลาไสย เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
19 สิงหาคม 2564 10.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่าพบเชื้อ (SAR-CoV2)
19 สิงหาคม 2564 17.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น