Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6079 | รายที่ 6080 | รายที่ 6081 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6080 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี Antigen test kit จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-4 สิงหาคม 2564 17.00น. เดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับสามี พาลูกชายไปล้างแผล ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
5 สิงหาคม 2564 10.00น. ทำน้ำกระชายดื่มที่บ้าน และแวะเอาไปให้เพื่อนบ้าน ที่อยู่บ้านหลังถัดไป
6 สิงหาคม 2564 17.00น. ไปเล่นที่บ้านพี่สาว (มารดาผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) และรับประทานอาหารจานเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน
7-8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน
9-13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ช่วงเที่ยงและช่วงเย็นในแต่ละวัน จะแวะไปเล่นบ้านพี่สาวที่อยู่ติดกันเป็นประจำ
14 สิงหาคม 2564 13.00 น. เดินทางพร้อมกับสามี และเพื่อนบ้าน รวม 3 คน ไปเก็บเห็ด ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
14 สิงหาคม 2564 14.50 น แวะสระผมที่ร้านเสริมสวยภายในหมู่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สวมใส่แมสตลอดเวลา
15 สิงหาคม 2564 07.00 น. มีอาการปวดศีรษะ ไข้ มีน้ำมูก
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักผ่อน สังเกตอาการ และทานยา อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
17 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว พร้อมกับ สามี ที่รพ.กมลาไสย
17 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผล ตรวจหาเชื้อโควิดแบบทราบผลเร็ว ว่า พบเชื้อโควิด-19
17 สิงหาคม 2564 18.30 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น