Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6080 | รายที่ 6081 | รายที่ 6082 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6081 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี Antigen test kit จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 สิงหาคม 2564 21.00น. เดินทางไปซื้อของกิน กับหลานชาย ที่ร้านสะดวกซื้อ ในอำเภอกมลาไสย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (สวมใส่แมสตลอดเวลา)
3สิงหาคม 2564 08.00 น. - 11.30 น เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยมีสมาชิกในครอบครัว อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน แม่ พ่อเลี้ยง และผู้ป่วย
3สิงหาคม 2564 17.00 น. ไปเล่นกับหลานสาว ที่บ้านของป้า (มารดาของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ใส่แมสบางเวลา
4สิงหาคม 2564 08.30 น. -11.30 น. เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน โดยมีสมาชิกในครอบครัว อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน แม่ พ่อเลี้ยง และผู้ป่วย
5 สิงหาคม 2564 08.30 น. -11.30 น. เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน โดยมีสมาชิกในครอบครัว อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน แม่ พ่อเลี้ยง และผู้ป่วย
5 สิงหาคม 2564 17.30 น.-18.30 น. ไปเล่นกับหลานสาว ที่บ้านของป้า (มารดาของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ใส่แมสบางเวลา
6 สิงหาคม 2564 08.30 น. -11.30 น. เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยมีสมาชิกในครอบครัว อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน แม่ พ่อเลี้ยง และผู้ป่วย
6 สิงหาคม 2564 16.00 น. - 18.00น. ไปเล่นกับหลานสาว ที่บ้านของป้า (มารดาของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ใส่แมสบางเวลา
6 สิงหาคม 2564 14.50 น ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 แวะมาเอาของที่บ้านแม่ และรับประทานอาหารที่บ้านทำไว้ ก่อนไปกักตัวที่บ้านภรรยา เนื่องจากกลับจากตรวจหาเชื้อโควิด รอบที่ 3
6 สิงหาคม 2564 15.10 น. ผู้ป่วยรับประทานน้ำดื่ม แก้วเดียวกันกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่5626
7 สิงหาคม 2564 08.30 น. -11.30 น. เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
8 สิงหาคม 2564 17.00 น. เดินทางไปซื้ออาหารที่ตลาดเย็น ในอำเภอกมลาไสย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง สวมใส่แมสตลอดเวลา
9-10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11 สิงหาคม 2564 18.00 น. กินหมูกะทะที่บ้านป้า (มารดาของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) โดยมี คนร่วมกินด้วยกัน 4 คน
12-13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
14 สิงหาคม 2564 16.30น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร่วมกับ ญาติ 4 คน ไปกินชาบู ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เวลากิน ประมาณ 2 ชั่วโมง
15 สิงหาคม 2564 11.00 น. เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ
15 สิงหาคม 2564 12.00 น. ทราบผล ว่า ลูกชายของป้า( ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 5626 ) ติดเชื้อโควิด-19
16 สิงหาคม 2564 09.00 น. โทรประสานแจ้งอาการเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อนัดหมายเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19
17 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามนัดหมาย ที่รพ.กมลาไสย
17 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผล ว่า ติดเชื้อโควิด-19
17 สิงหาคม 2564 18.30 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น