Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6083 | รายที่ 6084 | รายที่ 6085 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6084 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก เหนื่อย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง swab ATK ผลพบเชื้อ แล้วจึงทำ PCR


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2564 07.00 - 09.00 น. ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน
30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2564 09.00 น.เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
3 สิงหาคม 64 07.00 - 09.00 น. ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน
3 สิงหาคม 64 09.00 - 16.00 น. อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
3 สิงหาคม 64 16.00 - 16.30 น. ซื้อของที่ตลาดคลองถม (ร้านปลาทู และผัก)
3 สิงหาคม 64 16.30 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
4-11 สิงหาคม 2564 07.00 - 09.00 น. ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน
4-11 สิงหาคม 2564 09.00 น.เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12 สิงหาคม 64 07.00 - 09.00 น. ไปทำบุญที่วัด รับประทานอาหารร่วมกัน
12 สิงหาคม 64 09.00 - 11.00 น. อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12 สิงหาคม 64 11.00 - 11.15 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำบ้านค้อ
12 สิงหาคม 64 11.15 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 64 เริ่มมีอาการ ไข้ต่ำ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
14-16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 64 08.00 น. ไปเก็บดอกบัว
17 สิงหาคม 64 09.00 - 10.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำ อ.สามชัย และเจาะน้ำนมกล่องให้เด็กดื่ม
17 สิงหาคม 64 10.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. มาใช้บริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไข้ต่ำ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก เหนื่อย
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. แพทย์ตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลออกรับสามี เข้ารับการตรวจเชื้อ ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ โควิด 19
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ของสามี เพื่อยันผล
18 สิงหาคม 64 08.00 - 12.00 น. Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย พร้อมสามี
19 สิงหาคม 64 12.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ทั้งสามีและภรรยา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น