Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6084 | รายที่ 6085 | รายที่ 6086 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6085 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง swab ATK ผลพบเชื้อ แล้ว PCR ซ้ำ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-13 สิงหาคม 2564 07.00-09.00 น. ไปเลี้ยงควาย สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้คุยกับใคร
5-13 สิงหาคม 2564 09.00-16.30 น. อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
5-13 สิงหาคม 2564 16.30-17.30 น. ไปเลี้ยงควาย สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้คุยกับใคร
5-13 สิงหาคม 2564 17.30 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14-15 สิงหาคม 2564 08.30-17.00 น. ทำประตูวัดร่วมกับคนในชุมชน รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำกระติกเดียวกัน
14-15 สิงหาคม 2564 17.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16 สิงหาคม 2564 08.30-17.00 น. ทำประตูวัดร่วมกับคนในชุมชน รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำกระติกเดียวกัน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน
16 สิงหาคม 2564 17.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 08.30-17.00 น. ทำประตูวัดร่วมกับคนในชุมชน รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำกระติกเดียวกัน
17 สิงหาคม 2564 17.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการ ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. ภรรยามาใช้บริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไข้ต่ำ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ตรวจ ATK ภรรยาผลพบเชื้อโควิด 19
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ภรรยา เพื่อยันผล
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลออกรับมาตรวจเชื้อ ด้วยวิธี ATK พบเชื้อโควิด 19
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
18 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย พร้อมภรรยา
19 สิงหาคม 2564 12.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ทั้งสามีและภรรยา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น