Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6162 | รายที่ 6163 | รายที่ 6164 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6163 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไม่สบายตัว
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-31 กรกฏาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คนงาน 6 คน มีรถเข้ามาซื้อขายไม้ ประมาณวันละ 10 ราย
1-2 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรถเข้ามาซื้อขายไม้ ประมาณวันละ 10 ราย
3 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาการไม่สบายตัว มีไข้ ทานยาพาราเซตามอล อาการดีขึ้น สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย
4-6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
7 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาการไอ ทานยาฟ้าทะลายโจร อาการดีขึ้น ไม่ได้ไปหาหมอ
8 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่กับภรรยา พ่อแม่ คนงาน 6 คน
9 สิงหาคม 2564 08.00 น. - 17.00 น. ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ่อแม่ คนงาน 6 คน
9 สิงหาคม 2564 17.00 น. เดินทางไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
9 สิงหาคม 2564 18.00น. เดินทางถึงบ้าน
10-11 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ่อแม่ คนงาน 6 คน
12 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ที่ลานไม้บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ่อแม่ ภรรยาและ คนงาน 6 คน
12 สิงหาคม 2564 12.00 น. ภรรยานำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจตนเอง แม่ และสามี เนื่องจาก แม่และสามีมีอาการคัดจมูก ไอ ผล ไม่พบเชื้อโควิด -19
13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย หยุดซื้อไม้
14-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) รวม 4 คน ไม่ได้ออกไปไหน
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) รวม 4 คน ไม่ได้ออกไปไหน
17 สิงหาคม 2564 12.00 น. ภรรยาเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาบ้านโพนแพรวา ต.โพน อ.คำม่วง
17 สิงหาคม 2564 13.00 น. ภรรยานำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจตนเอง แม่ และสามี ผล ไม่พบเชื้อโควิด -19
18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) รวม 4 คน ไม่ได้ออกไปไหน
18 สิงหาคม 2564 11.00 น. รพ.สามชัยออกรับแม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ป่วย ATK ผลพบเชื้อโควิด-19 สัมผัสใกล้ชิดกัน
19 สิงหาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัยแจ้งผล พบเชื้อโควิด -19ของแม่
19 สิงหาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สามชัยด้วยวิธี RT-PCR
20 สิงหาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัยแจ้ง ผลพบเชื้อโควิด -19
20 สิงหาคม 2564 11.00 น. รพ.สามชัยออกรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น