Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6163 | รายที่ 6164 | รายที่ 6165 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6164 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง swab ATK ผลพบเชื้อ และ PCR ซ้ำ ผู้ป่วยปฎิเสธเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง ปฏิเสธญาติกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดโควิด 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-11 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยจำรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันไม่แน่ชัด จึงให้รายละเอียดโดยรวมดังนี้
08.00-08.10 น. - ซื้อน้ำมันที่ปั๊มในหมู่บ้าน ผู้ซื้อและผู้ขายน้ำมันไม่สวมหน้ากากอนามัย (ไปเป็นบางวัน)
08.10-08.20 น. - ซื้อน้ำแข็งร้านขายของชำในหมู่บ้าน ผู้ซื้อไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ขายสวมหน้ากากอนามัย (ไปเป็นบางวัน สลับกับภรรยา)
08.20-09.30 น. - กลับบ้าน หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
09.30-17.30 น. - ไปสวนทำการเกษตร
17.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12 สิงหาคม 2564 08.00-09.00 น. - ซื้อปู๋ยที่ร้านขายปุ๋ยแห่งหนึ่งในอำเภอสามชัย ผู้ซื้อไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ขายสวมหน้ากากอนามัย
09.00-10.00 น. - กลับบ้าน หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
10.00-17.30 น. - ไปสวนทำการเกษตร
17.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 สิงหาคม 2564 08.30-17.30 น. - ไปสวนทำการเกษตร
17.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14 สิงหาคม 2564 08.00-08.10 น. - ซื้อน้ำมันที่ปั๊มในหมู่บ้าน ผู้ซื้อและผู้ขายน้ำมันไม่สวมหน้ากากอนามัย
08.10-08.20 น. - ซื้อน้ำแข็งร้านขายของชำในหมู่บ้าน ผู้ซื้อไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ขายสวมหน้ากากอนามัย
08.20-09.30 น. - กลับบ้าน หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
09.30-17.30 น. - ไปสวนทำการเกษตร
17.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
15 สิงหาคม 2564 - เริ่มมีอาการ ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
08.00-09.00 น. - ไปหาหมอที่คลินิกในอำเภอสามชัย ฉีดยาแล้วดีขึ้น
09.00 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 06.30-06.40 น. - ซื้อน้ำมันที่ปั๊มในหมู่บ้าน ผู้ซื้อและผู้ขายน้ำมันไม่สวมหน้ากากอนามัย
06.40-08.00 น. - พ่นยาผลไม้สวนใกล้บ้าน เริ่มมีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดท้อง
08.00-09.00 น. - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00-10.00 น. - เยี่ยมผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่หมู่บ้านหนองลุมพุก (สวมหน้ากากอนามัย) คุยกับญาติผู้ป่วย 5-10 นาที ไม่ได้ใกล้ชิดกัน
10.00-10.30 น. - ไปหาหลานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันให้ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล และเดินทางกลับบ้าน
10.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 สิงหาคม 2564 09.30-17.30 น. - ไปสวนทำการเกษตร
17.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
19 สิงหาคม 2564 08.00-12.00 น. - มารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดท้อง
- แพทย์วินิจฉัยตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
- แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
- Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
20 สิงหาคม 2564 12.00 น. - ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น