Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6164 | รายที่ 6165 | รายที่ 6166 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6165 สามชัย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 17/09/2564
ด้วยอาการ : ไอแห้ง เสียงเปลี่ยน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีผล ATK+ มาจากพื้นที่อื่น
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
18 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
19 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว HQ ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
19 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น