Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6169 | รายที่ 6171 | รายที่ 6172 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6171 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี Antigen test kit จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 สิงหาคม 2564 04.00 - 05.15 น. เดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับแม่ค้าและคนขับรถ รวม 3 คน ไปซื้อของที่ตลาดเช้าอำเภอกมลาไสย เพื่อนำมาขายที่ร้านขายของชำของตัวเอง
5 สิงหาคม 2564 10.15 น. เพื่อนบ้าน (ผู้ป่วยรายที่ 6080 ) นำน้ำกระชายปั่นสดแยกกากมาให้ที่บ้าน พูดคุยประมาณ 10 นาที (สวมใส่แมสตลอดเวลา)
5 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เปิดร้านขายของชำที่้บ้าน มีลูกค้าทยอยเข้าร้าน ตลอดทั้งวัน เฉลี่ย 20-30 คน
6 สิงหาคม 2564 14.00 น. เพื่อนบ้าน (ผู้ป่วยรายที่ 5626 ) มาซื้อน้ำแข็งหลอดที่ร้าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (สวมใส่แมสตลอดเวลา)
7-16สิงหาคม 2564 04.00 - 05.15 น. เดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับแม่ค้าและคนขับรถ รวม 3 คน ไปซื้อของที่ตลาดเช้าอำเภอกมลาไสย เพื่อนำมาขายที่ร้านขายของชำของตัวเอง
17 สิงหาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก จึงปิดร้าน นอนพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
17 สิงหาคม 2564 15.00 น. โทรแจ้งอาการให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลาไสยทราบเบื้องต้น เพื่อนัดหมายเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19
18 สิงหาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบทราบผลเร็ว ตามนัดหมาย ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
18 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทราบผล การตรวจ ว่า พบเชื้อ
18 สิงหาคม 2564 18.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น