Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6203 | รายที่ 6204 | รายที่ 6205 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6204 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 30 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ บุคลากรทางการแพทย์(พยาบาลวิชาชีพ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อยืนยันโควิด19 รายที่ 6086 และ 6163 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ครอบครัวเดียวกัน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 สิงหาคม 2564 08.00 น. - 24.00 น. ขึ้นปฏิบัติงานที่ตึก IPD ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กาฬสินธุ์
2 สิงหาคม 2564 00.00 น -10.00 น. พักอาศัยอยู่ที่ ห้องพัก แฟลต สวัสดิการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ถึงภูมิลำเนา บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ (ขณะเดินทางไม่ได้จอดแวะไหน)
2 สิงหาคม 2564 11.00 น.- 17.00 น. ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ช่วยครอบครัวที่ลานรับซื้อขายไม้ข้างบ้านตนเอง (ครอบครัว 3 คน คนงาน 6 คน)
2 สิงหาคม 2564 17.00 น. เป็นต้นไป ไม่ได้ออกไปไหน
3-5 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ช่วยครอบครัวที่ลานรับซื้อขายไม้ข้างบ้านตนเอง (ครอบครัว 3 คน คนงาน 6 คน) สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย ทุกวัน
6 สิงหาคม 2564 08.00 น. - 16.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปปฏิบัติงาน ที่ตึก IPD ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กาฬสินธุ์
6 สิงหาคม 2564 16.00น. เดินกลับแฟลตสวัสดิการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน สั่งฟู้ดแพนด้าส่งอาหาร
7 สิงหาคม 2564 16.00 น.-24.00 น. ขึ้นปฏิบัติงานที่ตึก IPD ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กาฬสินธุ์
8 สิงหาคม 2564 10.00 น.-11.15 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ถึงภูมิลำเนา บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ (ขณะเดินทางไม่ได้จอดแวะไหน)
8 สิงหาคม 2564 13.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปซื้อพัดลมที่ร้านค้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
8 สิงหาคม 2564 14.00 น.-15.00 น. นำพัดลมไปถวายที่วัดป่าศรีวิไล บ้านพรเจริญ อำเภอสามชัย เข้านั่งรับพรที่ศาลา (จำนวน 6 คน) สวมหน้ากากอนามัย
8 สิงหาคม 2564 15.30 น. ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ช่วยครอบครัวที่ลานรับซื้อขายไม้ข้างบ้านตนเอง (ครอบครัว 2 คน คนงาน 6 คน) ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 สิงหาคม 2564 08.00น. - 16.00น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปปฏิบัติงาน ที่ตึก IPD ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กาฬสินธุ์
9 สิงหาคม 2564 18.00น. เดินทางถึงที่พักบ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) ไม่ได้แวะที่ไหน (ครอบครัวรวมทั้งหมด 4 คน)
10 สิงหาคม 2564 07.00 น.-12.00 น. ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ช่วยครอบครัวที่ลานรับซื้อขายไม้ข้างบ้านตนเอง (ครอบครัว 3 คน คนงาน 6 คน)
10 สิงหาคม 2564 14.00 น. เดินกลับแฟลตสวัสดิการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
11 สิงหาคม 2564 00.00 น.-08.00 น. ขึ้นปฏิบัติงานที่ตึก IPD ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564 09.00 น.-11.00 น. ประชุม Ward ที่ตึก ทั้งหมด 15 คน
11 สิงหาคม 2564 11.00 น.-18.00 น. พักอาศัยอยู่ที่ ห้องพัก แฟลต สวัสดิการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2564 18.00 น. - 23.00 น. เดินกลับไปที่ตึก กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานและทำเบิก OT
12 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางถึงที่พักบ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) นำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจตนเอง แม่สามี และสามี เนื่องจาก แม่สามีและสามีมีอาการคัดจมูก ไอ ผล ไม่พบเชื้อโควิด -19
12 สิงหาคม 2564 13.00 น. ขายไม้-รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ช่วยครอบครัวที่ลานรับซื้อขายไม้ข้างบ้านตนเอง (ครอบครัว 3 คน คนงาน 6 คน)
13 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย
14-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) มีรถเข้ามาซื้อไม้ ประมาณละ 5 ราย สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย
16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) รวม 4 คน ไม่ได้ออกไปไหน
17 สิงหาคม 2564 12.00 น. เดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาบ้านโพนแพรวา ต.โพน อ.คำม่วง นำอุปกรณ์ตรวจ ATK ตรวจตนเอง แม่สามี และสามี ผล ไม่พบเชื้อโควิด -19
18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านพรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์(ลานรับซื้อขายไม้) รวม 4 คน ไม่ได้ออกไปไหน สั่งสินค้า เซเว่น สาขาสามชัย
18 สิงหาคม 2564 11.00 น. รพ.สามชัยออกรับแม่สามี เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ป่วย ATK ผลพบเชื้อโควิด-19 สัมผัสใกล้ชิดกัน
19 สิงหาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัยแจ้งผล พบเชื้อโควิด -19 แม่สามี
19 สิงหาคม 2564 11.00 น. พาสามีเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สามชัย
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. เดินทางกลับ รพ.กาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR
20 สิงหาคม 2564 08.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้ง ผลพบเชื้อโควิด -19
21 สิงหาคม 2564 08.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น