Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6305 | รายที่ 6306 | รายที่ 6307 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6306 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 16/08/2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
19 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงแรมกิ่งหอม จังหวัดกาฬสินธุ์
20 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น