Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6306 | รายที่ 6307 | รายที่ 6308 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6307 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุระกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-9 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหาร (หมูกะทะ) ร่วมกับ ญาติ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081) และคนในครอบครัว 5 คน
11-16 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน
17 สิงหาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากญาติว่า เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081
18 สิงหาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ
19 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยพร้อมสามีและลูกชายเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากเป็นผู้สมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยันรายที่ 6081
19 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็วจากโรงพยาบาลกมลาไสยว่า พบเชื้อ
19 สิงหาคม 2564 18.30 น. ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์แรกรับโรงพยาบาลกมลาไสย
20 สิงหาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
21 สิงหาคม 2564 15.30 น. ผู้ป่วยได้เข้ารับการแจ้งผลการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลกมลาไสย ว่าพบเชื้อ (SAR-CoV-2)
21 สิงหาคม 2564 18.30 น. ผู้ป่วยได้ย้ายเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น