Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6307 | รายที่ 6308 | รายที่ 6309 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6308 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 20 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ พนังานส่งของ บริษัทดีวาส อำเภอ/เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 16/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว นั่งหลังกระบะ พ่อ ภรรยา และลูกเดินทางมาด้วยนั่งหน้ารถ พ่อกักตัว HQ บ.หัวขวา ต.หลักเมือง แม่และลูกกักตัวที่ LQ ต.ดงลิง เดินทางมาถึง รพ.กมลาไสย วันที่ 19 ส.ค.64 เวลา 15.00 น. (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้ง 3 คน ตรวจเชื้อรอบแรกไม่พบเชื้อ)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
19 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น