Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6360 | รายที่ 6361 | รายที่ 6362 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6361 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-12 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ ม.13 บ้านคำเม็ก ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ส.ค. 64 21.00 น. สามีเดินทางกลับจากนครศรีธรรมราช โดยรถไฟ ถึงบ้านพัก
14-19 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านพัก (ร่วมกับสามีและลูกสาว ผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6378)
20 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านพัก (ร่วมกับสามีและลูกสาว ผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6378) สามีเริ่มมีอาการปวดศีรษะและมีไข้
21 ส.ค. 64 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ (พร้อมกับสามีและลูกสาว(ผู้ป่วยรายที่ 6375 และ 6378)
22 ส.ค. 64 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น