Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6365 | รายที่ 6366 | รายที่ 6367 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6366 นาคู

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 06.00-08.00 พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
9 สิงหาคม 2564 08.00-10.30 ลูกชาย (CF5854) ขับรถกระบะพร้อมด้วยลููกสะใภ้(CF6057) มารับไปติดต่อประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
9 สิงหาคม 2564 10.00-11.00 ไปแวะ Macro สาขากาฬสินธุ์
9 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
10 สิงหาคม 2564 06.00-08.00 พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
10 สิงหาคม 2564 08.00-10.00 ลูกชาย (CF5854) มาช่วยตัดข้าวในนา (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
10 สิงหาคม 2564 18.00-00.00 พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
11-14 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
15 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน เข้ามาพักอยู่บ้าน บ้านหินลาด ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
16 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 พักอยู่ที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา(CF5857)
16 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลนาคู ร่วมกับภรรยา(CF5857) เนื่องจากได้รับแจ้งว่าลูกชาย(CF5854) ผลพบเชื้อ COVID-19
16 สิงหาคม 2564 13.00 ผลตรวจ ATK ภรรยา(CF5857)ผล Positive (เข้ารับการAdmitที่รพ.นาคู) ส่วนของตน ผล Negative จึงเดินทางกลับมากักตัวที่เถียงนา บ้านหินลาด ม. 9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
17- 20 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวอยู่บ้านพัก บ้านหินลาด ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
21 สิงหาคม 2564 08.30 เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลนาคู ด้วยเทคนิควิธีการ ATK ผล Positive
21 สิงหาคม 2564 12.00 เข้ารับการตรวจด้วย เทคนิควิธีการ RT PCR และเข้ารับการ Admitที่รพ.นาคูระหว่างรอฟังผล
22 สิงหาคม 2564 09.00 ได้รับแจ้งผลพบเชื้อ COVID-19 รับการรักษาต่อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น