Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6367 | รายที่ 6368 | รายที่ 6369 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6368 นาคู

เพศ ชาย อายุ 73 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการใดๆ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
9 สิงหาคม 2564 10.00-10.30 ลูกสาว (CF5857) มาหาที่บ้าน นั่งปอกเปลือกหน่อไม้ร่วมกัน (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
9 สิงหาคม 2564 10.30-00.00 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
10 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
10 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ขับรถจักยานยนต์ออกไปทุ่งนา พร้อมกับภรรยา สนทนากันกับลูกสาว (CF5857)
10 สิงหาคม 2564 12.00-0000 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
11 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
11 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ขับรถจักยานยนต์ออกไปทุ่งนา พร้อมกับภรรยา สนทนากันกับลูกสาว (CF5857)
11 สิงหาคม 2564 12.00-0000 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
12 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
12 สิงหาคม 2564 10.00-10.30 ลูกสาว (CF5857) มาหาที่บ้าน นั่งปอกเปลือกหน่อไม้ร่วมกัน (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
12 สิงหาคม 2564 10.30-00.00 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
13 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
14 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
14 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ขับรถจักยานยนต์ออกไปทุ่งนา พร้อมกับภรรยา สนทนากันกับลูกสาว (CF5857)
14 สิงหาคม 2564 12.00-0000 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
15 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
15 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ขับรถจักยานยนต์ออกไปทุ่งนา พร้อมกับภรรยา สนทนากันกับลูกสาว (CF5857)
15 สิงหาคม 2564 12.00-0000 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
16 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 อยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
16 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลนาคู ด้วยเทคนิควิธีการ ATK ร่วมกับภรรยา เนื่องจากหลานชาย(CF5854) ตรวจพบเชื้อ COVID-19
16 สิงหาคม 2564 0-12.00 ได้รับแจ้งผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ
16 สิงหาคม 2564 18.00-00.00 กักตัวอยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
17-20 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวอยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
21 สิงหาคม 2564 06.00-08.00 กักตัวอยู่บ้านพัก ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับภรรยา
21 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลนาคู ด้วยเทคนิควิธีการ ATK ครั้งที่ 2 ร่วมกับภรรยา ผล Positive
21 สิงหาคม 2564 12.00 เข้ารับการ admit ที่รพ.นาคู
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น