Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6407 | รายที่ 6408 | รายที่ 6409 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6408 ท่าคันโท

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอท่าคันโท ประกอบอาชีพ แม่บ้าน อำเภอ/เขตแขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 14/07/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
17 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพริ้นช์ สุวรรณภูมิ
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว เทศบาลตำบลกุงเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์
05 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น