Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6408 | รายที่ 6409 | รายที่ 6410 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6409 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 22 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไม้คุ้ม อำเภอเขาวง อาชีพ ช่างซ่อมบำรุง รพร.กุฉินารายณ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ถ่ายเหลว เหนื่อยเพลีย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27/07/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล และเดินทางกลับบ้านที่หมู่1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
28/07/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงท่ออุดตันในโรงพยาบาลสนามแห่งที่19(รร.กุฉินารายณ์) (สวมชุดPPE) นั่งพักและกินข้าวใกล้กันกับผู้ป่วยรายที่ 6421 ของกาฬสินธุ์
28/07/64 16.30 น. เดินทางกลับบ้านที่หมู่1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
29/07/64 08.00-16.00 ย. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ /ผู้ป่วยเข้าไปซ่อมประตูห้องพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนามแห่งที่19 (รร.กุฉินารายณ์)
30/07/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล และเดินทางกลับบ้านที่หมู่1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
31/07/64 – 01/08/64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยปฏิเสธเดินทางออกนอกบ้าน
02/08/64 – 06/08/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงท่ออุดตันในโรงพยาบาลสนามแห่งที่19(รร.กุฉินารายณ์) (สวมชุดPPE) นั่งพักและกินข้าวใกล้กันกับผู้ป่วยรายที่ 6421 ของกาฬสินธุ์
02/08/64 – 06/08/64 16.30 น. เดินทางกลับบ้านที่หมู่1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
07/08/64 08.00-12.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานในช่วงวันหยุด – ผู้ป่วยเข้าไปซ่อมบำรุง โรงพยาบาลสนามแห่งที่19 (รร.กุฉินารายณ์)
08/08/64 08.00-20.00 น. – ผู้ป่วยกับพี่(ร่วมงาน) เดินทางไปรับงานเสริม ซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
09/08/64-10/08/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล เริ่มมีอาการเหนื่อยเพลีย – ผู้ป่วยเข้ารับการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิด Pfizer 1 เข็ม (10 สิงหาคม 2564) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (สวมแมสตลอดเวลา)
09/08/64-10/08/64 16.30 – ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่หมู่1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
11/08/64 08.00-16.00 น. – ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาทำงานตามปกติ ซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ประเภทกลุ่มอาชีพเสี่ยงบุคลากรการแพทย์
12/08/64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยปฏิเสธเดินทางออกนอกบ้าน – ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจพบเชื้อ(Detected)
13/08/64 ตลอดทั้งวัน – แพทย์และพยาบาลโทรประสานประเมินอาการคนไข้ ยังอยู่ระดับสีเขียวสามารถรอได้ และแนะนำการปฏิบัติตัวแยกจากคนในครอบครัว พร้อมสังเกตอาการตนเองตลอดเวลา
14/08/64 13.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประเภทเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามแห่งที่19 (รร.กุฉินารายณ์)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น